2021

LA MULTI ANI ! 

 

       -U.A.T. Comuna Soveja - 27 iulie 2021 - poza 1; poza 2; poza 3

A. GUVERNANTA CORPORATIVA :

LEGISLATIE 

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - S.C. CUP S.A.

ANEXA NR.1 - fisier .pdf

ANEXA NR.1 - fisier .doc

ANEXA NR.2 - fisier .pdf

ANEXA NR.2 - fisier .doc

ANEXA NR.3 - fisier .pdf

ANEXA NR.3 - fisier .doc

FORMULAR NR.1 - fisier .pdf

FORMULAR NR.1 - fisier .doc

FORMULAR NR.2 - fisier .pdf

FORMULAR NR.2 - fisier .doc

FORMULAR NR.3 - fisier .pdf

FORMULAR NR.3 - fisier .doc

FORMULAR NR.4 - fisier .pdf

FORMULAR NR.4 - fisier .doc

FORMULAR NR.5 - fisier .pdf

FORMULAR NR.5 - fisier .doc

ANUNT CONSULTARI CU PRIVIRE LA COMPONENTA INITIALA 25 MAI 2021 

CU ACTIONARII SEMNIFICATIVI ( PESTE 5% )

PLAN DE SELECTIE COMPONENTA INITIALA 25 MAI 2021

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ANUNT CONSULTARI CU PRIVIRE LA SCRISOAREA DE ASTEPTARI

SCRISOAREA DE ASTEPTARI ORDINUL NR.1 DE APROBARE

COMISIA SELECTIE PENTRU PROCEDURA DE EVALUARE SAU RECRUTARE SI SELECTIE 

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CUP S.A. FOCSANI - OPERATOR REGIONAL:

Presedinte: ing. Gianina Rata - sef compartiment tehnic, monitorizare, implementare, strategii

                                                     si guvernanta corporativa

Expert independent specialist resurse umane : S.C. PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L.

 

B. CONVOCATOR A.G.A. :


02 FEBRUARIE 2021  - DOSAR SEDINTA:

26 FEBRUARIE 2021 :

29 APRILIE 2021 :

30 IULIE 2021 :