CONVOCATOR A.G.A.

Convocator A.G.A. Vranceaqua - 15.09.2017

Convocare A.G.A. Vranceaqua - 15.12.2017

Convocare A.G.A. Vranceaqua - 16.03.2018

Convocator A.G.A. Vranceaqua - 18.07.2018

Convocator A.G.A. Vranceaqua - 05.04.2019

Convocator A.G.A. Vranceaqua - aprilie 2020 

Convocator A.G.A. Vranceaqua - februarie 2021

Convocator A.G.A. Vranceaqua - 26 februarie 2021

Procese Verbale

PV 05 sept 2014

PV 09 oct 2014

PV 17 oct 2014

PV 20 oct 2014

PV 24 oct 2014

PV 20 aprilie 2015

PV 08 aprilie 2016

PV 08 iulie 2016

Model cerere de aderare

Model hotarare acceptare membrii noi

Model hotarare aderare membrii noi

Model hotarare aprobare delegare gestiune

Model hotarare aprobare strategie de evolutie tarifara 2016 - 2022

Strategie de evolutie tarifara 2016 - 2022